Noteikumi

Sludinājumu portāla Smukumi.com lietošanas noteikumi.

1. Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus Smukumi.com.
2. Sludinājumu portāls Smukumi.com paredzēts lietotu un jaunu preču sludinājumu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā.
3. Ievietojot sludinājumu Smukumi.com, lietotājs piekrīt Smukumi.com lietošanas noteikumiem.
4. Ievietojot sludinājumu Smukumi.com, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu, kā arī saņemt reklāmas paziņojumus uz sludinājumā norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru ne biežāk, kā 1 reizi mēnesī.
5. Ja Smukumi.com portāls nav pieejams ilgāku laiku, sludinājumu publikācijas termiņi attiecīgi tiek pagarināti, izņemot gadījumus, kad portāls nav pieejams atsevišķu interneta provaideru vainas dēļ.

Sludinājumu satura noteikumi.

6. Sludinājumi netiek pieņemti (tiek izdzēsti ), ja:
6.1 Sludinājumā ir apvainojoša, pretlikumīga, krāpnieciska informācija, teksts vai pievienotais attēls.
6.2 Sludinājums ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā kategorijā.
6.3 Sludinājumā ir vispārīgs, nekonkrēts piedāvātā objekta vai pakalpojuma apraksts.
6.4 Sludinājumā nav konkrēts piedāvājums vai vairāk par vienu piedāvājuma objektu, pakalpojumu.
6.5 Sludinājumā tiek piedāvāta pašlaik Latvijā neeksistējoša prece.
6.6 Sludinājuma tekstā vai pievienotajā attēlā (izņemot speciālos laukus) parādās tālrunis, e-pasts vai cita kontaktinformācija.
6.7 Sludinājumā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija.
6.8 Sludinājuma objekts, pakalpojums vai reālā cena atšķiras no sludinājumā minētā.
6.9 Sludinājumam pievienotais attēls, neatbilst konkrētam piedāvājumam sludinājumā. Sludinājumam pievienots sliktas kvalitātes attēls.
6.10 Sludinājumam pievienots attēls ar pārāk spilgtu fonu, saliktām vairākām bildēm vienā attēlā vai savādāk tiek mākslīgi izcelts citu vidū.
6.11 Sludinājuma teksta pirmajā rindā vārdi vai vārdu daļas tiek izceltas ar lielajiem burtiem.
6.12 Sludinājuma teksts pirmajā rindiņā tiek izcelts ar servisa simboliem, papildus atstarpēm, punktiem utt..
6.13 Sludinājuma teksts pirmajā rindiņā tiek izcelts ar mārketinga saukļiem Akcija, Izpārdošana, Vislabākā cena, Neticami zema, Uzmanību, New utt..
6.14 Sludinājumā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.
6.15 Sludinājuma teksts rakstīts citā valodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu.
6.16 Sludinājumā daudz pareizrakstības kļūdas.
6.17 Sludinājumā tiek prasīta jebkāda priekšapmaksa par piedāvāto objektu vai pakalpojumu.
6.18 Sludinājums domāts informācijas vākšanai par Smukumi.com klientiem.
6.19 Par sludinājumu ir iesniegtas vairāk kā 5 citu Smukumi.com lietotāju sūdzības.
6.20 Sludinājums saistīts ar erotiskiem un seksa pakalpojumiem, medikamentu un citu preču izplatīšanu caur aģentu tīklu.
6.21 Sludinājums saistīts ar pelnīšanas iespējām internetā ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem.
6.22 Sludinājumā tiek piedāvāts kontrafakts vai kontrabanda.
6.23 Sludinājumi ir no citiem sludinājumu portāliem. Sludinājuma tekstā, speciālajos laukos, pievienotajos attēlos ir citu vai līdzīgu Smukumi.com portālu reklāma, logotipi utt..
6.24 Sludinājumā tiek piedāvāti okulta veida pakalpojumi - astroloģija, zīlēšana utt. Sludinājumā tiek meklēti jebkāda veida uzkrājumi, ziedojumi. Sludinājumi par darba iekārtošanos ārpus Latvijas.
6.25 Sludinājumā ir norādes uz resursiem, kas nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām, satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot Smukumi.com sludinājumos.
6.26 Sludinājumā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un jautājumi. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes. Sludinājuma tekstam jābūt tikai informatīvam.
7. Portāls Smukumi.com ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā.

Pušu atbildība

8. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sludinājuma saturu, LR likumdošanas, lietošanas noteikumu, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem.
9. Smukumi.com administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, portāla darbību vai nepieejamību.

Noteikumu izmaiņu kārtība.

10. Sludinājumu portāla Smukumi.com lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža Smukumi.com lapā.